vydavatelstvo@araxon.sk

Araxon, s.r.o., Horovova 26, 04017 Košice
IČO: 46 838 643, DIČ: 2023600029, IČ DPH: SK2023600029
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 30671/V